Seistar Holding AS har en diversifisert flåte som håndterer alle behov for transport og avlusning. I tillegg leverer vi spesialbåter for bløgging av laks og ørret. Fokuset på alle fartøyene er fiskevelferd og kvalitet i tjenesten som blir levert.

Seigrunn – Under bygging

Brønnbåt designet primært for avlusning. Fartøyet er designet i henhold til norske myndigheters krav til transport av levende laks og ørret med fokus på høy sikkerhet for mannskapet, best mulig fiskevelferd, hygenisk design og lavest mulige miljøavtrykk. Det er tatt stor hensyn til fleksibilitet i forhold til fremtidige krav i designet

Byggeår:
2023
Verft:
Cemre Shipyard, Tyrkia
Lengde
110,00m
Bredde:
24,60m
Dypgang
8,00m
Servicefart
11 knop
Totalt brønnvolum
8000m3
Telefonnummer
Email

 

 • Sirkulære brønner med skyveskott
 • Hybrid fremdriftssystem med batteri
 • RSW +/- anlegg
 • Ferskvannsproduksjon 8000m3/døgn
 • System for gjenbruk av vaskevann
Seifjell – Under bygging

Moderne brønnbåt for kjøring av smotl, postsmolt og slaktefisk. Fartøyet er designet i henhold til norske myndigheters krav til transport av levende laks og ørret med fokus på høy sikkerhet for mannskapet, best mulig fiskevelferd, hygenisk design og lavest mulige miljøavtrykk.

Byggeår:
2022
Verft:
Cemre shipyard, Tyrkia
Lengde
69,90m
Bredde:
16,80m
Dypgang
6,70m
Servicefart
11 Knop
Totalt brønnvolum
2300m3
Telefonnummer
Email

 

 • Sirkulære tanker med skyveskott
 • Hybrid fremdrift med batteri
Seihaust

Fartøyet tar ombord og bløgger effektivt og skånsomt oppdrettsfisk av typen laks og ørret. Fisken lastes ombord fra sjøanlegget og bløgges umiddelbart, blør ut i RSW tanker og transporteres til fabrikk og losses der for videre slakting. Det er lagt stor vekt på mannskapets sikkerhet, skånsom håndtering av fisk og hygenisk design i designet.

Byggeår:
2019
Verft:
Fitjar Mekaniske Verksteder AS
Lengde
49,7m
Bredde:
11m
Dypgang
4,5m
Servicefart
11,5 knop
Totalt brønnvolum
600m3
Telefonnummer
+47 90826990
Email
seihaust@seistar.no

 

 • 4 linjer med robotiserte bløggemaskiner 100t/time
 • RSW anlegg
Seihav

Brønnbåt for smolt- og slaktefiskkjøring, behandling og sortering.

Byggeår:
2016
Verft:
Fitjar Mekaniske Verksteder AS
Lengde
78,75m
Bredde:
16,80m
Dypgang
7,3m
Servicefart
10 knop
Totalt brønnvolum
3600m3
Telefonnummer
+47 90798446
Email
seihav@seistar.no

 • Skyveskott
 • Thermolicer avlusningsanlegg
 • Vakumanlegg
 • Fisketellingssystem
 • UV og filtrering
 • Ozonproduksjon 2 x 1000l/min
Seivest

Bløggebåt

Byggeår:
2012
Verft:
Vaagland båtbyggeri AS
Lengde
34.0,7m
Bredde:
9,50m
Dypgang
5,0m
Servicefart
10 kmop
Totalt brønnvolum
318m3
Telefonnummer
+47 90288250
Email
seivest@seistar.no

 

 • 3 x robotiserte bløggeliner
 • RSW anlegg
Mowi Star

Brønnbåt for smolt og slaktfiskkjøring

Byggeår:
1996
Verft:
Aas Mek. Verksted AS
Lengde
38,70m
Bredde:
8,00m
Dypgang
4,95m
Servicefart
10 Knop
Totalt brønnvolum
650m3
Telefonnummer
+47 48076630
Email
mowi.star@seistar.no

Seibris

Redningsbløggebåt

Byggeår:
1982
Verft:
Halsa mek verksted AS
Lengde
23,95m
Bredde:
6,45m
Dypgang
Servicefart
10 knop
Totalt brønnvolum
110m3
Telefonnummer
+47 91762672
Email
seibris@seistar.no

 

 • RSW anlegg
 • Optimar m/manuell bløgging
Seivåg

Brønnbåt for smolt og slaktefiskkjøring

Byggeår:
1978
Verft:
Brødrene Lothe A/S
Lengde
55,4m
Bredde:
9,86m
Dypgang
7,28m
Servicefart
10 knop
Totalt brønnvolum
900m3
Telefonnummer
+47 90605641
Email
seivag@seistar.no

 

 • Skyveskott
 • UV og filtrering