Seistar Holding AS

1995

Seihav AS ble startet av Hans Bakke i 1995 da han kjøpte brønnbåten Seihav med kapasitet på 215m3

2000

Seivåg AS som i dag er Seistar Holding AS ble opprettet i 2000. Sjøtroll AS kom inn som deleier med 50% andel resterende ble fortsatt eid av Seihav AS

Tråleren Båtsfjord ble ombygd til verdens største brønnbåt og kalt Seivåg med kapasitet på 750m3

2002

Nybygget Seigrunn med kapasitet på 1200m3 ble overlevert fra verft

2009

Sjøtroll AS solgte sin andel og rederiet ble slått sammen med rederiet til familien Sæle. I den forbindelse ble Mowi-Star med en kapasitet på 650m3 en del av flåten.

Det tidligere kystvaktskipet Lafjord ble kjøpt inn og ombygd til nye Seivåg med en kapasitet på 1050 m3

2015

Lerøy Seafood Group kom inn i rederiet med en andel på 50% og de resterende 50% ble eid av Seihav AS. Mindre aksjonærer ble samtidig kjøpt ut av selskapet

2016

Nybygget Seihav med en kapasitet på 4000 m3 ble levert fra Fitjar Mekaniske Verksteder AS. Dette var da den ble levert det største fartøyet i sitt slag.

2019

Bløggebåten Seihaust ble overlevert fra Fitjar Mekaniske Verksteder AS og satt i drift.

Seibris ble ombygget til resursbløggebåt og satt i drift

Seigrunn solgt til Chile

2021

Fiskefartøyet Fugløyfjord ble kjøpt inn og bygget om til bløggebåt.