Brønnbåt

Transport av smolt, laks og ørret.

Båtene er spesialtilpasset til formålet og det er lagt stor vekt på fiskevelferd i både design og håndtering.

Vi leverer tjenesten effektivt med høy kvalitet og kundefokus.

Avlusing & behandling

Vi har installert de siste og mest effektive og skånsomme metoder for behandling og avlusning.

Stort fokus på fiskevelferd og forbedring av prosessene.

Kan tilby forskjellige typer behandlinger etter kundens ønske.

Bløggefartøy

Moderne robotiserte bløggefartøy som leverer ferdig bløgget fisk til mottaksanlegg.

Rederiet har gjennom flere prosjekt opparbeidet god erfaring og leverer med høy presisjon og kvalitet.

Seistar er ett selskap i kontinuerlig utvikling og vi har ett stort fokus på kontinuerlig forbedring av tjenestene vi leverer. Vårt mål er å være den foretrukne partner for våre kunder